Науково-практичний журнал "Залізничний транспорт України" ISSN 2311-4061

Принципи, якими повинен керуватися автор наукових публікацій

Автор (або колектив авторів) повинен усвідомлювати первісну відповідальність за новизну і достовірність результатів наукового дослідження. Це передбачає дотримання таких принципів:

  • Автори статті повинні надавати достовірні результати проведених досліджень. Явно помилкові або сфальсифіковані твердження неприйнятні.
  • Автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в наданому рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження повинні бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат в будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, неетичні і неприйнятні.
  • Необхідно визнавати вклад всіх осіб, які вплинули на хід дослідження, зокрема, в статті повинні бути представлені посилання на роботи, які мали значення при проведенні дослідження.
  • Автори не повинні надавати в журнал рукопис, який був надісланий в інший журнал і знаходиться на розгляді, а також статтю, вже опубліковану в іншому журналі.
  • Співавторами статті мають бути вказані всі особи, які внесли істотний вклад у проведення дослідження. Серед співавторів неприпустимо вказувати осіб, які не брали участі в дослідженні.
  • Якщо автор виявить істотні помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайшвидше повідомити про це редакцію журналу.