Науково-практичний журнал "Залізничний транспорт України" ISSN 2311-4061

Індекси журналу в Каталозі передплатних видань України:

для індивідуальних передплатників – 74126

для підприємств та організацій – 40294

Журнал виходить 6 раз на рік

Ціна договірна

Зв’яжіться з нами