Науково-практичний журнал "Залізничний транспорт України" ISSN 2311-4061

Відповідно до постанови президії Вищої Атестаційної Комісії України від 09.06.1999 р. №1-05/7 та від 11.04.2001 р. №5-05/4 науково-практичний журнал “Залізничний транспорт України” внесено до переліків наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук у галузі технічних наук та галузі економічних наук.

Передрук матеріалів – тільки з дозволу редакції журналу.

Матеріали друкуються мовою оригіналу.

Редакція не обов’язково поділяє думку автора і не відповідає за фактичні помилки, яких він припустився.

Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець.

Реєстраційне свідоцтво КВ № 1429 від 10.05.1995

ISSN 2311-4061

 

Засновники

 

Головний редактор

САМСОНКІН В.М.,  доктор технічних наук, професор, 1-й заступник директора ДП «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України»

Заступник головного редактора

ДЬОМІН Р.Ю., кандидат технічних наук, директор з технічної політики Укрзалізниці

Відповідальний редактор

Джердж Інна Богданівна

 Видавець

ДП “Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України”

вул. Федорова, 39 Київ, 03049
Тел. (044) 465-38-11

Зв’яжіться з нами