Науково-практичний журнал "Залізничний транспорт України" ISSN 2311-4061

Політика рецензування

Всі запропоновані до публікації матеріали надсилаються на рецензування. Для цього редакція журналу «Залізничний транспорт України» забезпечує підбір фахівців, здатних компетентно оцінити Вашу статтю.

Рецензентами журналу є члени редакційної колегії, в окремих випадках можуть залучатися фахівці ДП «ДНДЦ УЗ», які володіють відповідними досвідом і кваліфікацією.

Для об’єктивності рецензування редакція журналу застосовує техніку «Сліпого рецензування». Стаття надсилається рецензенту в електронному вигляді разом з карткою рецензента (див. Приклад) без вказівок особистих даних авторів.

Рецензія на роботу містить оцінку актуальності теми, наукової новизни, практичної значущості роботи, а також ступінь відповідності мети та висновків.

Результати рецензування попередньо повідомляються редакції в стислому вигляді електронною поштою, після чого відповідь з візою рецензента надсилається редактору в паперовому варіанті.

У разі позитивної рецензії, при необхідності, проводиться робота з авторами щодо усунення зауважень, висловлених рецензентом, після чого стаття направляється в верстку.

Якщо стаття вимагає внесення принципових правок, то після коригування вона надсилається на повторне рецензування. У разі, якщо автор роботи не згоден з висновками рецензента, – зауваження, зазначені в рецензії, можуть бути оскаржені автором статті.

У разі відмови в публікації статті автору надсилається вмотивований лист-пояснення.

 В обов’язки рецензента входить:

 

 1. Визначити відповідність матеріалу, викладеного в статті, профілю журналу.
 2. Оцінити актуальність змісту статті: чи відповідає рівень викладеного в ній матеріалу сучасним досягненням науки і техніки.
 3. Оцінити значимість результатів досліджень.
 4. Вказати, наскільки враховані вимоги до оформлення матеріалу статті: відповідність обсягу статті, наявність анотації російською та англійською мовами, наявність списку літератури та посилань на нього в тексті, контактної інформації про авторів та ін.
 5. Дати якісну та/або кількісну оцінку наведеного в статті матеріалу:
 • Фактичного;
 • Ілюстраційного.
 1. Оцінити повноту і достовірність наведених відомостей.
 2. Оцінити правильність і точність визначень і формулювань.
 3. Дати оцінку стилю викладу матеріалу.
 4. Дати обґрунтовані висновки про статтю в цілому, зауваження, за необхідності – рекомендації щодо її поліпшення.

 

форма рецензії

Зв’яжіться з нами