Науково-практичний журнал "Залізничний транспорт України" ISSN 2311-4061

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

БОЙНІК А.Б., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Української державної академії залізничного транспорту

БОЧКОВ К.А.,   доктор технічних наук, професор, проректор Білоруського державного університету транспорту

BUREIKA G., доктор технічних наук, професор Вільнюського технічного університету ім. Гедімінаса

ГОНЧАРОВ О.М., кандидат технічних наук, начальник відділення ДП «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України»

ГРИЩЕНКО С.Г., кандидат технічних наук, заступник директора ДП «Державний науко во-дослідний центр залізничного транспорту України»

ДАНИЛЕНКО Е.І., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту

ДОМАНСЬКИЙ В.Т., доктор технічних наук, професор НТУ «Харківський політехнічний інститут»

ДЬОМІН Ю.В., доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник ДП «Державний науково дослідний центр залізничного транспорту України»

ZURKOWSKI А., кандидат технічних наук,  директор Iнституту Колейництва

МАКАРЕНКО М.В., доктор економічних наук, професор, ректор Державного економіко-технологічного університету транспорту

МАРЧЕНКО Д.М., доктор технічних наук, професор, проректор Східно-українського національного університету ім. В. Даля

МИРОНЕНКО В.К., доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри Державного економіко-технологічного університету транспорту

МЯМЛІН С.В., доктор технічних наук, професор, проректор Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна

ПАНАСЕНКО М.В., доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник ДП «Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України»

ПРИХОДЬКО С.І.,  доктор технічних наук, професор, проректор Української державної академії залізничного транспорту

УШКАЛОВ В.Ф., член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, завідувач відділу Інституту технічної механіки НАН і НКА України

ШИШ В.О., кандидат технічних наук, начальник Департаменту розвитку і технічної політики Укрзалізниці