Науково-практичний журнал "Залізничний транспорт України" ISSN 2311-4061

Правила подачі матеріалів для публікації

 

 Матеріал, що подається до друку, повинен містити наступні складові:

  • вступ та постановка проблеми  (у загальному вигляді, а також її зв’язок з науковими та / або практичними завданнями);
  • літературний  огляд  (існуючих методів, підходів, рішень);
  • мета статті;
  • основний матеріал дослідження (з обґрунтуванням результатів);
  • висновки;
  • література (мовою оригіналу та в транслітерації).

Матеріал потрібно викладати коротко, послідовно, стилістично грамотно. Терміни та позначення повинні відповідати діючим стандартам. Бажано уникати повторів, а також зайвих подробиць раніше опублікованих відомостей — краще послатися на літературні джерела. Одиниці виміру слід подавати лише в системі SI.

Відповідальність за матеріали, наведені у статті, несе автор. Водночас редакція залишає за собою право вимагати, щоб статті, направлені для публікації в журналі, супроводжувалися відповідними експертними висновками або рецензіями.

Основним способом подачі матеріалів для публікації в ЗТУ є пересилка їх електронною поштою у вигляді вкладених файлів за адресою ztu@1520mm.com . У листі або в окремому файлі слід додати прохання щодо опублікування матеріалу і запевнення автора (співавторів) в тому, що ці матеріали раніше не публікувалися і не направлені для публікації у інші видання.

Допустимо направляти матеріали для публікації кур’єром або поштою в електронному вигляді на будь-яких носіях (CD, DVD, Blu-гау, flash-накопичувачі) за адресою редакції: 03038, Київ, вул. І.Федорова, 39, ДНДЦ УЗ, Редакція науково-практичного журналу «Залізничний транспорт України».

Основні вимоги до матеріалу статті:

1. Текст (1-й файл) має бути підготовлений у форматі текстового редактора MS Word будь-якої генерації українською або російською мовами. Початок статті слід оформляти таким чином: деталізований індекс УДК, прізвища та ініціали авторів, їх вчені ступені, а також повна і скорочена назва місця роботи, далі  — назва статті. Під назвою статті розміщуються ключові слова, які можуть бути використані під час пошуку публікацій за темою.Формули у тексті статті мають бути обов’язково набрані у редакторі формул Word. Абсолютно не бажано поміщати формули шляхом підстановки (копіювання) їх з MathCad, MathLab, LabView і інших спеціальних пакетів. Не зважаючи на майже повну сумісність програм для обробки тексту, на практиці формули, вставлені в Word з інших пакетів, «сповзають» при відкриванні файлу на іншому комп’ютері. Не слід також вставляти в текст рукописні формули або скановані. Як правило, при верстці таких зображень можуть бути допущені помилки.

Також це стосується розміщених в тексті діаграм, таблиць, графіків – їх слід оформлювати засобами MS Word або MS Excell будь-яких генерацій.

Є особливі вимоги до ілюстрацій у вигляді малюнків і фотографій. Їх необхідно подавати в окремих файлах растрових форматах – jpeg, tif, gif тощо – з роздільною здатністю не менше 300 крапок на дюйм. У тексті статті на місці зображення слід посилатися на ім’я файлу, який відповідає цьому малюнку.

Дозволяється розміщувати в тексті малюнок, вставлений в Word. Але такий «вставлений» малюнок не зможе бути використаний для підготовки статті до публікації, якщо він не супроводжується повноцінним растровим файлом.

2.  Зображення (2-й файл) — це, власне, малюнки в растрових форматах з 300-точковою роздільною здатністю, про які йдеться в п.1.

3.  Реферати статті (3-й файл) українською (35-50 слів), російською (35-50 слів) і поширений (100-250 слів) англійською мовами.

4. Відомості про авторів (4-й файл) повинні включати: П.І.Б (повністю українською та російською мовами, англійською – як у закордонному паспорті), місце роботи, вчений ступінь (за його відсутністю кваліфікацію за освітою – бакалавр, інженер, конструктор, економіст, магістр тощо), контактний телефон, e-mail кожного автора.

5. Список літератури (10-20 найменувань) складається за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Джерел авторів статті повинно бути не більше 30%. Бажано наявність 30% закордонних джерел інформації .

6.  Спеціальна інформація (необов’язковий 5-й файл) з тими побажаннями, які автор хотів би повідомити співробітникам редакції для підготовки його статті.

7. Після прийняття статті до публікації редакцією буде надіслано електронною поштою договір ліцензування, який необхідно підписати всім авторам та повернути до редакції електронною поштою та у паперовому вигляді (з «мокрими» підписами).

Матеріали готуються до друку і випускаються в тому порядку, в якому редакція їх отримує. Відомості про те, в якому номері буде опублікована Ваша стаття, Ви можете отримати, направивши запит по e-mail: ztu@1520mm.com та diaaan94@gmail.com