Науково-практичний журнал "Залізничний транспорт України" ISSN 2311-4061
  • 09 ЧЕР 15
  • 1

  Журнал “Залізничний транспорт України”

  журнал залізничний транспорт УкраїниЖурнал «Залізничний транспорт України» видається з травня 1996 року (реєстраційне свідоцтво КВ № 1429 від 10.05.1995). Видавцем журналу є Державний науково-дослідний центр залізничного транспорту України (попередній видавець — редакція газети «Магістраль»). Засновники видання — Міністерство транспорту та зв’язку України,Транспортна академія України та Державна адміністрація залізничного транспорту України.

  Відповідно до постанови президії Вищої атестаційної комісії України від 09.06.1999 р. № 1-05/7 та від 11.04.2001 р. № 5-05/4 видання внесено до переліків наукових фахових видань України, що мають право публікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук у галузі технічних наук та галузі економічних наук.

  Статті, опубліковані в журналі «Залізничний транспорту країни», реферуються в Реферативному журналі і Базах даних Всеросійського інституту наукової і технічної інформації Російської академії наук.

  Статті здобувачів публікуються в журналі виключно за рекомендацією Вченої ради наукової установи чи навчального закладу, де працює або навчається автор статті. Концептуальна спрямованість публікацій визначається рішенням Техніко-економічної ради Укрзалізниці. Статті публікуються мовою оригіналу.

  Головним редактором видання є доктор технічних наук, професор Самсонкін Валерій Миколайович. Попередній головний редактор — кандидат економічних наук, член-кореспондент Транспортної академії України Тамара Мукмінова.

  Індекси журналу в Каталозі передплатних видань України: для індивідуальних передплатників — 74126, для підприємств та організацій — 40294.

  Leave a reply →
 • Автор Юрій on Квітень 1, 2016, 11:46 am

  Коли вийде із друку №1 за 2016 рік
  науково-практичний журнал науково-практичний журнал "Залізничний транспорт України"

  Reply →

Залиште коментар

Cancel reply

Photostream